Tájékoztatás a bevezetett helyi adók szabályairól

A megjelenített adatok a Htv. 42/B. § alapján a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerébe (ÖNEGM rendszer) érkezett önkormányzati adóhatóságok (jegyzők), valamint a különleges gazdasági övezetek (KGÖ) vonatkozásában a megyei önkormányzatok (jegyzők) adatszolgáltatásai alapján kerültek összesítésre, az a települési és a megyei önkormányzatok kihirdetett adórendeleteinek szöveges - az önkormányzati adóhatóság és a megyei önkormányzat által írásban közölt - adatait tartalmazza, s mint olyan nem minősül jogszabálynak, jogforrásnak. A feltüntetett adatok teljességéért a Magyar Államkincstár - jogkörének hiányában - nem vállalja a felelősséget, az kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, továbbá az önkormányzati adóztatással, valamint a feltüntetett adórendeletek szövegeivel kapcsolatban részletesebb felvilágosítást a települési önkormányzat jegyzője (az önkormányzati adóhatóság) és a megyei önkormányzat jegyzője tud adni a megadott elérhetőségek valamelyikén.

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  Előző állapot (2018.01.08.)
Magánszemély kommunális adója adóelőnyök
Típus / JogosultLeírásAdómentesség, adókedvezményAdócsökkentésFeltételAlapMértékFelső korlátHatályba lépés dátumaHatározott időszak vége
adómentesség / magánszemély ---egy adótárgy után az az egyedül élő nyugdíjas, aki a 65. életévét előző év december 31. napjáig betöltötte, a nyugdíján kívül más jövedelemmel nem rendelkezik és a nyugdíja nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át; egy adótárgy után a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (1) bekezdés g) pontja alapján közgyógyellátásra jogosult adóalany. A közgyógyellátásra való jogosultságot az eljáró hatóság által kiadott igazolás adóbevallással egyidejűleg történő benyújtásával az adózó köteles igazolni.-100-2017.01.01-
adókedvezmény / magánszemély ---azt a mozgáskorlátozott személy adóalanyt, aki a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján az önkormányzati adóhatóságtól gépjárműadó megfizetése alól mentességet kapott, 50%-os adókedvezmény illeti meg.-50-2017.01.01-