Tájékoztatás a bevezetett helyi adók szabályairól

A megjelenített adatok a Htv. 42/B. § alapján a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerébe (ÖNEGM rendszer) érkezett önkormányzati adóhatóságok (jegyzők), valamint a különleges gazdasági övezetek (KGÖ) vonatkozásában a megyei önkormányzatok (jegyzők) adatszolgáltatásai alapján kerültek összesítésre, az a települési és a megyei önkormányzatok kihirdetett adórendeleteinek szöveges - az önkormányzati adóhatóság és a megyei önkormányzat által írásban közölt - adatait tartalmazza, s mint olyan nem minősül jogszabálynak, jogforrásnak. A feltüntetett adatok teljességéért a Magyar Államkincstár - jogkörének hiányában - nem vállalja a felelősséget, az kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, továbbá az önkormányzati adóztatással, valamint a feltüntetett adórendeletek szövegeivel kapcsolatban részletesebb felvilágosítást a települési önkormányzat jegyzője (az önkormányzati adóhatóság) és a megyei önkormányzat jegyzője tud adni a megadott elérhetőségek valamelyikén.

LUCFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  Előző állapot (2018.01.08.)
Magánszemély kommunális adója adóelőnyök
Típus / JogosultLeírásAdómentesség, adókedvezményAdócsökkentésFeltételAlapMértékFelső korlátHatályba lépés dátumaHatározott időszak vége
adómentesség / magánszemély 1990. évi C. tv. 6. § d) pont--3. § (1) Mentes az adókötelezettség alól: a) a nem lakás céljára szóló épület, épületrész b) a telek, c) a lakcímén életvitelszerűen egyedül elő 80 éven felüli magánszemély, d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 33. § (1) bekezdés a), b), c) pontja szerinti egészségkárosodott személyAz adó összege.100-2016.01.01-