Tájékoztatás a bevezetett helyi adók szabályairól

A megjelenített adatok a Htv. 42/B. § alapján a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerébe (ÖNEGM rendszer) érkezett önkormányzati adóhatóságok (jegyzők), valamint a különleges gazdasági övezetek (KGÖ) vonatkozásában a megyei önkormányzatok (jegyzők) adatszolgáltatásai alapján kerültek összesítésre, az a települési és a megyei önkormányzatok kihirdetett adórendeleteinek szöveges - az önkormányzati adóhatóság és a megyei önkormányzat által írásban közölt - adatait tartalmazza, s mint olyan nem minősül jogszabálynak, jogforrásnak. A feltüntetett adatok teljességéért a Magyar Államkincstár - jogkörének hiányában - nem vállalja a felelősséget, az kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, továbbá az önkormányzati adóztatással, valamint a feltüntetett adórendeletek szövegeivel kapcsolatban részletesebb felvilágosítást a települési önkormányzat jegyzője (az önkormányzati adóhatóság) és a megyei önkormányzat jegyzője tud adni a megadott elérhetőségek valamelyikén.

LÖVŐPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  Előző állapot (2018.10.10.)
Magánszemély kommunális adója adóelőnyök
Típus / JogosultLeírásAdómentesség, adókedvezményAdócsökkentésFeltételAlapMértékFelső korlátHatályba lépés dátumaHatározott időszak vége
adómentesség / 6.§ d)--Mentes az adó alól azon a telek, tulajdonosa, a telek vonatkozásában, mely telek nem közvetlenül szomszédos valamely belterületi közúttal.-100-2008.01.01-
adómentesség / 6.§ d)--Mentes az adó megfizetése alól a 70 év feletti egyedül élő magánszemély, amennyiben az építmény 2.§ (1) bekezdésének a.) és b.) pontja szerinti jogosultja és használója.-100-2008.01.01-
adómentesség / 6.§ d)--Mentes az adó alól azon telek tulajdonosa, a telek vonatkozásában, amely telekre a vezetékes ivóvíz, - villany, - gáz közművek valamelyikének bevezetése hagyományos módon műszakilag nem megoldható.-100-2008.01.01-
adómentesség / magánszemély 6.§ d)--Mentes az adó megfizetése alól, aki az év első napján jogerős határozat alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A § (1) bekezdésének a.) pontja szerint rendszeres szociális segélyben részesül. -100-2008.01.01-