Tájékoztatás a bevezetett helyi adók szabályairól

A megjelenített adatok a Htv. 42/B. § alapján a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerébe (ÖNEGM rendszer) érkezett önkormányzati adóhatóságok (jegyzők), valamint a különleges gazdasági övezetek (KGÖ) vonatkozásában a megyei önkormányzatok (jegyzők) adatszolgáltatásai alapján kerültek összesítésre, az a települési és a megyei önkormányzatok kihirdetett adórendeleteinek szöveges - az önkormányzati adóhatóság és a megyei önkormányzat által írásban közölt - adatait tartalmazza, s mint olyan nem minősül jogszabálynak, jogforrásnak. A feltüntetett adatok teljességéért a Magyar Államkincstár - jogkörének hiányában - nem vállalja a felelősséget, az kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, továbbá az önkormányzati adóztatással, valamint a feltüntetett adórendeletek szövegeivel kapcsolatban részletesebb felvilágosítást a települési önkormányzat jegyzője (az önkormányzati adóhatóság) és a megyei önkormányzat jegyzője tud adni a megadott elérhetőségek valamelyikén.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  Előző állapot (2021.10.06.)
Építményadó (terület) adóelőnyök
Típus / JogosultLeírásAdómentesség, adókedvezményAdócsökkentésFeltételAlapMértékFelső korlátHatályba lépés dátumaHatározott időszak vége
vegyes mentesség / magánszemély 6. § d)68/2007. (12. 18.) 4.§ (2) bekezdés alapján -Mentes az adól alól a magánszemély adóalany. A mentesség nem vonatkozik a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 52.§ 26.a),b) pontjában meghatározott vállalkozó magánszemély, továbbá más magánszemély üzleti célt szolgáló épületére,épületrészére.adóalap100%-2020.01.01-