Tájékoztatás a bevezetett helyi adók szabályairól

<< vissza
A megjelenített adatok a Htv. 42/B. § alapján a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerébe (ÖNEGM rendszer) érkezett önkormányzati adóhatóságok (jegyzők), valamint a különleges gazdasági övezetek (KGÖ) vonatkozásában a megyei önkormányzatok (jegyzők) adatszolgáltatásai alapján kerültek összesítésre, az a települési és a megyei önkormányzatok kihirdetett adórendeleteinek szöveges - az önkormányzati adóhatóság és a megyei önkormányzat által írásban közölt - adatait tartalmazza, s mint olyan nem minősül jogszabálynak, jogforrásnak. A feltüntetett adatok teljességéért a Magyar Államkincstár - jogkörének hiányában - nem vállalja a felelősséget, az kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, továbbá az önkormányzati adóztatással, valamint a feltüntetett adórendeletek szövegeivel kapcsolatban részletesebb felvilágosítást a települési önkormányzat jegyzője (az önkormányzati adóhatóság) és a megyei önkormányzat jegyzője tud adni a megadott elérhetőségek valamelyikén.
LÖVŐPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  Előző állapot (2018.10.10.)
Állapot megjelenítése...
4633 Lövőpetri Petőfi Sándor utca 36.
www.lovopetri.hu
lovopetri@freemail.hu
45/454-701
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed2dr7eo6dt7ee4em1cj2by5ca0cf9cd6cd1bw6k

AdónemAdónem bevezeté- sének napjaAdókötele- zettség tárgyaAdó alanya | Jelleg | mérték (alsó határ - felső határ) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépésAdóelőnySzámlaszáma, érvényessége
Magánszemély kommunális adója  
csak magánszemély | tételes - év - | 4 000Ft | 2008.01.01 | - | -
csak magánszemély | tételes - év - | 2 000Ft | 2008.01.01 | - | -
Részletek... 11744034-15442909-0282000
HUF
2018.01.01. - 2022.12.31.
Helyi iparűzési adó (ideiglenes jelleg)2018.01.01 
csak vállalkozás | tételes - év - | 2 500Ft | 2018.01.01 | - | -
- 11744034-49575757-03540000
HUF
2018.01.01. - 2022.12.31.
Helyi iparűzési adó (állandó jelleg)2018.01.01 
csak vállalkozás | egykulcsos - év - | 1,5% | 2018.01.01 | - | -
- 11744034-15442909-03540000
HUF
2018.01.01. - 2022.12.31.