Tájékoztatás a bevezetett helyi adók szabályairól

<< vissza
A megjelenített adatok a Htv. 42/B. § alapján a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerébe (ÖNEGM rendszer) érkezett önkormányzati adóhatóságok (jegyzők), valamint a különleges gazdasági övezetek (KGÖ) vonatkozásában a megyei önkormányzatok (jegyzők) adatszolgáltatásai alapján kerültek összesítésre, az a települési és a megyei önkormányzatok kihirdetett adórendeleteinek szöveges - az önkormányzati adóhatóság és a megyei önkormányzat által írásban közölt - adatait tartalmazza, s mint olyan nem minősül jogszabálynak, jogforrásnak. A feltüntetett adatok teljességéért a Magyar Államkincstár - jogkörének hiányában - nem vállalja a felelősséget, az kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, továbbá az önkormányzati adóztatással, valamint a feltüntetett adórendeletek szövegeivel kapcsolatban részletesebb felvilágosítást a települési önkormányzat jegyzője (az önkormányzati adóhatóság) és a megyei önkormányzat jegyzője tud adni a megadott elérhetőségek valamelyikén.
DÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  Előző állapot (2019.03.06.)
Állapot megjelenítése...
2522 Dág, Deák Ferenc utca 28.
www.dag.hu
ado@dag.hu
33480910
www.dag.hu

AdónemAdónem bevezeté- sének napjaAdókötele- zettség tárgyaAdó alanya | Jelleg | mérték (alsó határ - felső határ) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépésAdóelőnySzámlaszáma, érvényessége
Helyi iparűzési adó (ideiglenes jelleg)2011.01.01 
vállalkozó | tételes - nap - | 5 000Ft/nap | 2017.01.01 | - | -
- 11740023-15385736-03540000
HUF
1999.01.27. -
Helyi iparűzési adó (állandó jelleg)1997.01.01 
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2 % | 2012.01.01 | - | -
- 11740023-15385736-03540000
HUF
1999.01.27. -