Tájékoztatás a bevezetett helyi adók szabályairól

<< vissza
A megjelenített adatok a Htv. 42/B. § alapján a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerébe érkezett önkormányzati adóhatóságok (jegyzők) adatszolgáltatásai alapján kerültek összesítésre, az az önkormányzatok kihirdetett adórendeleteinek szöveges - az önkormányzati adóhatóság által írásban közölt - adatait tartalmazza, s mint olyan nem minősül jogszabálynak, jogforrásnak. A feltüntetett adatok teljességéért a Magyar Államkincstár - jogkörének hiányában - nem vállalja a felelősséget, az kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, továbbá az önkormányzati adóztatással, valamint a feltüntetett adórendeletek szövegeivel kapcsolatban részletesebb felvilágosítást a települési önkormányzat jegyzője (az önkormányzati adóhatóság) tud adni a megadott elérhetőségek valamelyikén.
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  Előző állapot (2019.07.03.)
Állapot megjelenítése...
1364 Budapest Postafiók 269
www.budapest.hu
adofoosztaly@budapest.hu
3614117000
https://ssl.budapest.hu/web_hair/info2.do

AdónemAdónem bevezeté- sének napjaAdókötele- zettség tárgyaAdó alanya | Jelleg | mérték (alsó határ - felső határ) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépésAdóelőnySzámlaszáma, érvényessége
Építményadó (terület)2014.01.01 
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - építmény esetén annak m2-ben számított hasznos alapterülete | 1 898Ft/m2 | 2019.01.01 | - | 2014.01.01
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - építmény esetén annak m2-ben számított hasznos alapterülete | 1 898Ft/m2 | 2019.01.01 | - | 2014.01.01
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - a Htv. szerinti m2-ben meghatározott felület | 0Ft/m2 | 2018.05.15 | - | 2018.05.15
Részletek... 11784009-15490012-02440000

2014.01.01. -
Idegenforgalmi adó1994.06.10szállásdíj
magánszemély | egykulcsos - nap - | 4% | 2012.01.01 | - | 1994.06.10
Részletek... 11784009-15490012-00620000

2000.01.01. -
Helyi iparűzési adó (ideiglenes jelleg)1991.09.05 
vállalkozó | tételes - nap - | 5 000Ft/nap | 2011.01.01 | - | 1991.09.05
- 11784009-15490012-03540000

2000.01.01. -
Helyi iparűzési adó (állandó jelleg)1991.09.05 
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2 % | 2000.01.01 | - | 1991.09.05
Részletek... 11784009-15490012-03540000

2000.01.01. -
Előrehozott adó  
- 11784009-15490012-01100000

-