Tájékoztatás a bevezetett helyi adók szabályairól

<< vissza
A megjelenített adatok a Htv. 42/B. § alapján a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerébe (ÖNEGM rendszer) érkezett önkormányzati adóhatóságok (jegyzők), valamint a különleges gazdasági övezetek (KGÖ) vonatkozásában a megyei önkormányzatok (jegyzők) adatszolgáltatásai alapján kerültek összesítésre, az a települési és a megyei önkormányzatok kihirdetett adórendeleteinek szöveges - az önkormányzati adóhatóság és a megyei önkormányzat által írásban közölt - adatait tartalmazza, s mint olyan nem minősül jogszabálynak, jogforrásnak. A feltüntetett adatok teljességéért a Magyar Államkincstár - jogkörének hiányában - nem vállalja a felelősséget, az kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, továbbá az önkormányzati adóztatással, valamint a feltüntetett adórendeletek szövegeivel kapcsolatban részletesebb felvilágosítást a települési önkormányzat jegyzője (az önkormányzati adóhatóság) és a megyei önkormányzat jegyzője tud adni a megadott elérhetőségek valamelyikén.
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  Előző állapot (2021.01.01.)
Állapot megjelenítése...
9002 Győr, Pf.:56
www.gyor.hu
adougyiosztaly@gyor-ph.hu
36-96-500-521
http://jogtar.gyor.eu/

AdónemAdónem bevezeté- sének napjaAdókötele- zettség tárgyaAdó alanya | Jelleg | mérték (alsó határ - felső határ) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépésAdóelőnySzámlaszáma, érvényessége
Építményadó (terület)1992.01.01 
vállalkozás | egykulcsos - év - hasznos alapterület | 900Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 1992.01.01
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - hasznos alapterület | 900Ft/m2 | 2013.01.01 | - | 1992.01.01
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - hasznos alapterület | 10Ft/m2 | 2016.01.01 | - | 2016.01.01
Részletek... 11737007-15466004-02440000
HUF
2000.01.01. - 2030.10.16.
Idegenforgalmi adó1996.01.01vendégéjszaka
magánszemély | tételes - nap - | 450Ft/vendégéjszaka | 2015.01.01 | - | 1996.01.01
- 11737007-15466004-03090000
HUF
2000.01.01. - 2026.10.16.
Helyi iparűzési adó (állandó jelleg)1991.04.01 
vállalkozó | egykulcsos - év - | 1,6 % | 2018.01.01 | - | 1991.04.01
Részletek... 11737007-15466004-03540000
HUF
2000.01.01. - 2025.05.07.