Tájékoztatás a bevezetett helyi adók szabályairól

<< vissza
A megjelenített adatok a Htv. 42/B. § alapján a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerébe (ÖNEGM rendszer) érkezett önkormányzati adóhatóságok (jegyzők), valamint a különleges gazdasági övezetek (KGÖ) vonatkozásában a megyei önkormányzatok (jegyzők) adatszolgáltatásai alapján kerültek összesítésre, az a települési és a megyei önkormányzatok kihirdetett adórendeleteinek szöveges - az önkormányzati adóhatóság és a megyei önkormányzat által írásban közölt - adatait tartalmazza, s mint olyan nem minősül jogszabálynak, jogforrásnak. A feltüntetett adatok teljességéért a Magyar Államkincstár - jogkörének hiányában - nem vállalja a felelősséget, az kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, továbbá az önkormányzati adóztatással, valamint a feltüntetett adórendeletek szövegeivel kapcsolatban részletesebb felvilágosítást a települési önkormányzat jegyzője (az önkormányzati adóhatóság) és a megyei önkormányzat jegyzője tud adni a megadott elérhetőségek valamelyikén.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  Előző állapot (2021.10.06.)
Állapot megjelenítése...
6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.
www.hodmezovasarhely.hu
ado@hodmezovasarhely.hu
62/530-156
https://kozigazgatas.hodmezovasarhely.hu/hatalyos-onkormanyzati-rendeletek

AdónemAdónem bevezeté- sének napjaAdókötele- zettség tárgyaAdó alanya | Jelleg | mérték (alsó határ - felső határ) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépésAdóelőnySzámlaszáma, érvényessége
Építményadó (terület)2008.01.01 
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - | 720Ft/m2 | 2020.01.01 | - | 2008.01.01
magánszemély és vállalkozás | sávosan eltérő mértékű - év - Garázs, gépjárműtároló | 600Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 2008.01.01
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - műhely, raktár bővítmény | 95Ft/m2 | 2019.01.01 | - | 2008.01.01
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - műhely, raktár, egyéb vállalkozási célú építmény | 1 200Ft/m2 | 2019.01.01 | - | 2008.01.01
Összes mérték megjelenítése...
Részletek... 10400559-00032676-00000000

2020.08.01. -
Telekadó (terület)1992.01.01 
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Egyéb külterületi területek | 140Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 1992.01.01
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - I. körzet: a Deák Ferenc utca; a Petőfi utca; az Andrássy út Kálvin János térig húzódó szakasza; a Kálvin János tér; a Bajcsy- Zsilinszky utca; a Hódtóban a vasút által határolt rész az Ady Endre útig; az Ady Endre út; a Hősök tere; a Kodály Zoltán utca a Hunyadi utcáig; a Hunyadi utca; a Zrínyi utca Madách utcáig húzódó szakasza; a Madách utca; a Lázár utca és a Dr. Rapcsák András utca által bezárt terület, illetve külterületen homokbánya, kiállítási terület vagy szárító, szárító üzem elnevezéssel nyilvántartott területek | 335Ft/m2 | 2015.01.01 | - | 1992.01.01
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - Az ingatlan-nyilvántartásban szemétlerakó telepként nyilvántartott telek | 20Ft/m2 | 2019.10.31 | - | 1992.01.01
magánszemély és vállalkozás | egykulcsos - év - III. - IV. körzetben fekvő 1100 m2 alatti beépítetlen területek, illetve az 1100 m2 alatti zártkerti művelés alól kivett területként nyilvántartott telkek | 10Ft/m2 | 2017.01.01 | - | 1992.01.01
Összes mérték megjelenítése...
Részletek... 10400559-00032677-00000009

2020.08.01. -
Idegenforgalmi adó2002.01.01vendégéjszaka
magánszemély | tételes - hónap - | 200Ft/vendégéjszaka | 2017.01.01 | - | 2002.01.01
- 10400559-00032671-00000005

2020.08.01. -
Helyi iparűzési adó (állandó jelleg)1992.01.01 
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2 % | 2000.01.01 | - | 1992.01.01
Részletek... 10400559-00032675-00000001

2020.08.01. -
Előrehozott adó  
- 10400559-00033030-00000001

-