Tájékoztatás a bevezetett helyi adók szabályairól

<< vissza
A megjelenített adatok a Htv. 42/B. § alapján a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerébe (ÖNEGM rendszer) érkezett önkormányzati adóhatóságok (jegyzők), valamint a különleges gazdasági övezetek (KGÖ) vonatkozásában a megyei önkormányzatok (jegyzők) adatszolgáltatásai alapján kerültek összesítésre, az a települési és a megyei önkormányzatok kihirdetett adórendeleteinek szöveges - az önkormányzati adóhatóság és a megyei önkormányzat által írásban közölt - adatait tartalmazza, s mint olyan nem minősül jogszabálynak, jogforrásnak. A feltüntetett adatok teljességéért a Magyar Államkincstár - jogkörének hiányában - nem vállalja a felelősséget, az kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, továbbá az önkormányzati adóztatással, valamint a feltüntetett adórendeletek szövegeivel kapcsolatban részletesebb felvilágosítást a települési önkormányzat jegyzője (az önkormányzati adóhatóság) és a megyei önkormányzat jegyzője tud adni a megadott elérhetőségek valamelyikén.
MEZŐKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  Aktuális állapot (2021.11.15.)
Állapot megjelenítése...
3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u.30.
www.mezokeresztes.hu
hivatal@mezokeresztes.hu
49530100
15725826205
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg9ed0dr5eo4dt9ee0em5cj0bx1by8cb7cc8cb5cf4j

AdónemAdónem bevezeté- sének napjaAdókötele- zettség tárgyaAdó alanya | Jelleg | mérték (alsó határ - felső határ) | adómérték hatályba lépés | határozott időszak vége | adóalap hatályba lépésAdóelőnySzámlaszáma, érvényessége
Helyi iparűzési adó (állandó jelleg)1999.01.01 
vállalkozó | egykulcsos - év - | 2 % | 1999.01.01 | - | 1999.01.01
- 55100203-12000708-00000000
HUF
1999.01.01. -

10027006-00001404-02120017
EUR/USD
2022.12.22. -